ហួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) (ហូយហួយ) ឈ្មោះ​ល្បែង​ស៊ី​សង​មួយ​ប្រភេទ មាន​ដើម​កំណើត​អំពី​ពួក​ចិន​លេង​ដោយ​ចេញ​រូប​មាន ៣៦ រូប​ណា​មួយ ឬ​ចេញ​តួ​អក្សរ, តួ​លេខ ៣៦ តួ តួ​ណា​មួយ, ចេញ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ពីរ​ពេល ព្រឹក​ម្តង​ល្ងាច​ម្តង ឲ្យ​ពួក​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​លេង​ចាក់​ផ្សង​តាម​សំណាង, ជា​ល្បែង​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​ទាំងឡាយ​ញៀន​ជាប់​ចិត្ត​មិន​ងាយ​លែង​លេង, នាំ​ឲ្យ​ខាត​វេលា​ធ្វើ​ការ​របរ​និង​ការ​សិក្សា ហិន​ហោច​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​មិន​ភ្ញាក់​ខ្លួន (មាន​តែ​ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម) : អ្នក​លេង​ហួយ​ច្រើន​តែ​ផ្សង​យល់​សប្ន ឬ ស្វែង​រក​គ្រូ​ចេះ​យឹត​ចេះ​ខាប ។