ហៃណាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​កោះ​មួយ​របស់​ចិន នៅ​ក្នុង​មហា​សមុទ្រ​ចិន ខាង​កើត​ដែន​វៀតណាម​ភាគ​ខាង​ជើង​និង​ខាង​អាគ្នេយ៍​ដែន​តុងកាំង (វៀតណាម​ខាង​ជើង) : កោះ​ហៃណាំ ។ ជន​ជាតិ​ចិន​ដែល​កើត​នៅ​ក្នុង​កោះ​នោះ : ចិន​ហៃណាំ ។