ឡូត៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ឡូ ២ ន.) ។