អកទៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រាំង