អក្ខទេវី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-ខៈ-- បា. ឬ សំ. ( ន. ) (អក្សទេវិន៑) អ្នក​លេង​ល្បែង​ចេញ​កូន​ដើរ​តាម​ក្រឡា មាន​ល្បែង​បាស្កា​និង​ចត្រង្គ​ជាដើម; អ្នក​លេង​ល្បែង​ភ្នាល់​ឬ​ល្បែង​ស៊ី​សង​ផ្សេង​ៗ (ជូត​ការ ឬ ជូត​ការី); បើ​ស្ត្រី​ជា អក្ខទេវិនី ឬ អក្សទេវិនី (ហៅ អក្ខធូត ក៏​បាន; បើ​ស្ត្រី​ជា អក្ខធុត្តី ឬ –ធូតី) ។ អក្ស​ទេវិន