អគោចរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--អៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ទី​ដែល​មិន​គួរ​ទៅ; ទី​ដែល​បព្វជិត​ពុំ​គួរ​ទៅ : លំនៅ​ពេស្យា, លំនៅ​ស្ត្រី​មេម៉ាយ, លំនៅ​ស្ត្រី​ចាស់​ក្រមុំ, លំនៅ​ភិក្ខុនី, លំនៅ​បណ្ឌក, ទី​ប្រជុំ​ផឹក​សុរា ឬ រោង​លក់​សុរា​ទាំង ៦ កន្លែង​នេះ​ជា​អគោចរ, បព្វជិត​ពុទ្ធ​សាសនិក​ពុំ​គួរ​ទៅ​ឡើយ (ព. ពុ.) ។ ព. ផ្ទ. គោចរ ។ អគោចរដ្ឋាន ឬ អគោចរ​ភូមិ (--ចៈរ៉ៈ--) ឋាន​ឬ​ភូមិ​ជា​អគោចរ; ដោយ​បរិយាយ, តាម​តែ​ទី​ណា​ៗ​ក៏​ដោយ ដែល​យល់​ថា​ពុំ​គួរ​ត្រាច់​ចរ​ទៅ ក៏​សុទ្ធ​តែ​ជា អគោចរដ្ឋាន ទាំងអស់ (ព. កា.) : អគោចរដ្ឋាន គួរ​តែ​ខាន​កុំ​ត្រាច់​ចរ ព្រោះ​ក្រែង​កើត​វឹកវរ ដល់​ថ្នាក់​មរណ៍​ក៏​សឹង​មាន ។ ព. ផ្ទ. គោចរដ្ឋាន ។ល។