អង្គរជ័យទី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង