អង្គរស្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃព្រួច