អង្គី​រស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់-គីរស់ បា.; សំ. ( ន. ) (អង្គិ-- ឬ អង្គី--; អង្គិ​រស៑ ឬ ជា អង្គិរ, អង្គិ​រស ក៏​មាន​ខ្លះ “អ្នក​មាន​ពន្លឺ​ភ្លឺ​ចាំង​ចេញ​ពី​កាយ”) ព្រះ​នាម​ព្រះ​សក្យ​មុនី​សម្មាសម្ពុទ្ធ : ព្រះ​អង្គី​រស ។ នាម​នៃ​ឫសី​អ្នក​តែង​វេទ​មន្ត​ឬ​អ្នក​តែង​ពាក្យ​សម្រាប់​សូត្រ​ថ្វាយ​ពរ​ក្នុង​វេទ.... (លទ្ធិ​ព្រាហ្មណ៍) ។