អទ្ធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ត-ធា បា.; សំ. ( ន. ) (អធ្វន៑) កាល, សម័យ; ផ្លូវ, អធ្វា, ផ្លូវ​ឆ្ងាយ (ព. កា.) : ដើរ​តាម​អទ្ធា ត្រូវ​តែ​មាន​គ្នា ម្នាក់​ឯង​ពុំ​សម ទោះ​ខំ​ស្រូត​រូត​ដោយ​ក្តី​បារម្ភ ដើរ​ទាំង​បង្ខំ ព្រោះ​ខ្លាច​មាន​គ្រោះ ។