អភិរម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈភិរំ សំ. បា. ( កិ. ) រីករាយ​ឬ​ត្រេកអរ​ក្រៃ​ពេក; ពេញ​ចិត្ត; នៅ​អាស្រ័យ​ឬ​សម្នាក់​អាស្រ័យ​ដោយ​សប្បាយ (ប្រើ​ជា អភិរម្យ ក៏​បាន, អ. ថ. --រំ) ។

អៈភិរំ ( ន. ) ឆត្រ​រួត​មាន​រំភាយ​ដូច​ក្លស់ សម្រាប់​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​រុងរឿង​ក្នុង​ក្បួន​ហែ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ណា​មួយ (ច្រើន​សរសេរ អភិរំ ជាង) ។ អភិរំ

ខ្មែរ~អង់គ្លេស[កែប្រែ]

អភិរម [ʔaʔpʰiʔ rɔɔm]

  1. to enjoy oneself, have a good time; to be merry; to be delightful; enthusiastic, jubilant, delighted
  2. multi-tiered royal parasol