អៀន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដង្កូវ​ល្អិត​ៗ​កើត​នៅ​ក្នុង​ក្រពះ​អាហារ កាល​ណា​ចេញ​មក​តាម​ឧច្ចារ​មគ្គ បណ្តាល​ឲ្យ​រមាស់​ឆៀប​ៗ​រឿយ​ៗ : កើត​អៀន, អៀន​ចេញ ។ pinworm, oxyure បរាសិតណេម៉ាតូដ (nématodes) មានប្រវែងពី ៤-៩ មីល្លីម៉ែត្រ ជាបរាសិតនៅក្នុងពោះវៀន ជាពិសេស វាស្ថិតនៅចុងពោះវៀន និងទ្វារធំ បង្កឱ្យរមាស់។ ឧ. ក្មេងកើតអៀនច្រើនរមាស់ទ្វារធំនៅពេលយប់។

( កិ. ) នឹក​ខ្មាស​រួញ​ចិត្ត​គំនិត ឬ​នឹក​ខ្មាស​ខ្មូរ​មុខ, រួញ​ខ្លួន : អៀន​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ពី​ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រើ​ជា ន. ឬ គុ. ក៏​បាន : មាន​អៀន; មនុស្ស​អៀន​ច្រើន ។ អៀន​ខ្មាស អៀន​ផង​ខ្មាស​ផង ។ អៀន​ខ្លួន អៀន​រឹង​ខ្លួន, នឹក​រឹង​ខ្លួន ។ អៀន​បាប អៀន​ចំពោះ​បាប គឺ​រួញ​ចិត្ត​គំនិត​មិន​ហ៊ាន​ធ្វើ​បាប ។ អៀន​អន់ អៀន​នឹក​អន់​ចិត្ត, អៀន​នឹក​តូច​ចិត្ត ។