អ្នកមិនចេះកខ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ អ្នកមិនចេះ+កខ>អ្នកមិនចេះកខ។

នាម[កែប្រែ]

អ្នកមិនចេះកខ

  1. សំដៅលើអ្នកដែលមិនចេះអក្សរខ្មែរ, អ្នកអនក្ខរកម្មខ្មែរ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស