ឦសាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

[ អ៊ី--] បា.; សំ. ( ន. ) (ឦឝាន) ព្រះ​ឥសូរ; ពន្លឺ; លម្អទិស​ព្រះ​ឥសូរ គឺ​ទិស​តូច ​ឬ​ ទិស​ជ្រុង​ត្រង់​ចន្លោះ​ទិស​ឧត្ដរ ​និង ទិស​បូព៌ : ទិស​ឦសានលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ មាន​ជំនឿ​ថា​ មាន​ទិស​​ទាំង​អស់​ចំនួន​ ១០ ហើយ​ទិស​នីមួយៗ មាន​អាទិទេព​មួយ​ចាំ​យាម ។ ព្រះ​ឥសូរ​ ចាំ​យាម​ទិស​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ​ទិស​ខាង​ជើង និង ទិស​ខាង​កើត ។