ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សេដ្ឋកិច្ច) competitive advantage, avantage compétitif សមត្ថភាពរបស់ប្រទេស ក្រុមហ៊ុន ឬ បុគ្គល ដែលមានប្រៀបឈ្នះលើគូប្រកួតប្រជែង ក្នុងការជ្រៀតចូលទីផ្សារ បង្កើនទំហំលក់ បង្កើនប្រាក់ចំណេញ និង រក្សាអតិថិជនបានច្រើនជាងគូប្រកួតប្រជែង។ ឧត្តមភាពបែបនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធ ថ្លៃដើម គុណភាព សោភណភាពផលិតផល ប្រព័ន្ធចែកចាយ និង ការគាំទ្ររបស់អតិថិជន។ ឧ. ប្រទេសវៀតណាមមានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងលើការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអង្ករពិភពលោក ពីព្រោះអង្ករវៀតណាមមានថ្លៃដើមផលិតកម្មទាប ការវេចខ្ចប់ល្អ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើទីផ្សារអង្ករពិភពលោក។