ឧត្តាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុត-តាសៈ បា. ឬ សំ. ( ន. ) សេចក្ដី​ខ្លាច​ខ្លាំង, សេចក្ដី​តក់​ស្លុត (សរសេរ​ជា ឧត្តាសៈ ឬ ឧត្រាសៈ ក៏​បាន) ។ សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ​តាម​ដោយ​កវី​ត្រូវ​ការ​ប្រើ, ដូច​ជា​កាព្យ​ថា : ដើរ​ក្នុង​ព្រៃ​ជ្រៅ ក្រឡេក​មើល​ទៅ ឃើញ​សត្វ​រមាស ឈរ​ស្ពឹង​ពី​មុខ ក៏​កើត​ឧត្រាស ឃើញ​ក្តី​វិនាស នៅ​ជិត​បង្កើយ ។ ឧត្តាស​ការណ៍ ឬ ឧត្រាស-- ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ខ្លាំង ។ ឧត្តាស​ចិត្ត ឬ ឧត្រាស-- ចិត្ត​តក់​ស្លុត ។ ឧត្តាសដ្ឋាន, ឧត្រាស​ស្ថាន ឬ ឧត្តាសនីយដ្ឋាន ទី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ខ្លាំង ។ ឧត្តាស​ភាព ឬ ឧត្រាស-- ភាព​នៃ​សេចក្ដី​តក់ស្លុត, ដំណើរ​តក់ស្លុត ។ល។ ឧត្រាស