ឧបវាទី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈ-- បា. ( ន. ) អ្នក​ដែល​ហៃ​ខាង​ការ​និយាយ​តិះដៀល​គេ; អ្នក​និយាយ​ពាក្យ​ឧបវាទ (បើ​ស្ត្រី​ជា ឧបវាទិនី) ។