ឧបហាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ការ​សើច​សប្បាយ, ការ​សើច​ក្អាកក្អាយ; ការ​រីករាយ​សប្បាយ​ឥត​បើ​គិត : ធ្វើ​ឧបហាស ។ (ព. កា) : ពេល​គេ​ឈឺ​ចាប់ ឬ​មាន​គេ​ស្លាប់ កុំ​ធ្វើ​ឧបហាស ត្រូវ​មើល​មុខ​ក្រោយ កុំ​ធ្លោយ​ផ្តេសផ្តាស រី​ឯ​ឧបហាស សម្រាប់​ពេល​ផ្សេង​ៗ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អ៊ុប៉ៈហាសៈ, ដូច​ជា ឧបហាស​ភាព ភាព​នៃ​ឧបហាស ។ ឧបហាស​សព្ទ សូរ​សើច​ក្អាកក្អាយ ។ ឧបហាស​ហេតុ ឬ --ការណ៍ ហេតុ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​សើច​កក្អាកក្អាយ ។ ឧបហាសាការ អាការ​នៃ​ឧបហាស ។ល។