ឧបាធ្យាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបា-- សំ. ( ន. ) ឧបជ្ឈាយ៍ (ព. ពុ.) ។ គ្រូ​បង្រៀន​ធម៌ ឬ​គ្រូ​បង្រៀន​ច្បាប់ ។ ខ្មែរ​លុប ឧ នៅ​ត្រឹមតែ បាធ្យាយ ក៏​មាន : បាធ្យាយ​របស់​ខ្ញុំ ឧបជ្ឈាយ៍​របស់​ខ្ញុំ ។ គ្រូ​បាធ្យាយ គ្រូ​ឧបជ្ឈាយ៍ ឬ​គ្រូ​និង​ឧបជ្ឈាយ៍ (បទ​សន្ធិ, < សំ. គុរុ + ឧបាធ្យាយ > គុរូបាធ្យាយ; គុរូ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា គ្រូ > គ្រូ​បាធ្យាយ) ។ (ព. កា.) : រី​គ្រូ​បាធ្យាយ អាច​ឲ្យ​ពណ្ណរាយ មាន​រូប​រស្មី អាច​ឲ្យ​រុងរឿង អស់​បញ្ចិន្រ្ទីយ៍ ស្មើ​ព្រះ​ជននី ជនក​សោត​ហោង ។ (សាស្រ្តា​ច្បាប់​ក្រម) ។