ឧរុបតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុរុប៉ៈដី សំ. ( ន. ) (ឧរុបតី < ឧរុ “ផែន​ដី; ធំ​បំផុត” + បតិ “ម្ចាស់” = ម្ចាស់​ផែន​ដី) ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ, ព្រះ​រាជា ។ (ព. កា.) : ក្សត្រិយ៍​ក្សាន្ត​ឧរុបតី ទ្រង់​ឃ្មាតខ្មី​រក្សា​រដ្ឋ ពុំ​ដែល​ធ្វេស​ភ្លាំងភ្លាត់ ទ្រង់​ប្រយ័ត្ន​ជា​និរន្តរ៍ ។ ទ្រង់​កាន់​រាជ​ធម៌ ដ៏​បវរ​ពុំ​ឲ្យ​អន់ ប្រព្រឹត្ត​ពុំ​ដែល​ភ័ន្ត ភ័យ​អាសន្ន​សាប​សូន្យ​ឈឹង ។