ឫករបាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សិល្បៈ) ឥរិយានៃតួសម្ដែង ដែលបង្ហាញពីទឹកមុខញញឹម ក្នុងន័យមនោសញ្ចេតនា និង ស្វាគមន៍។ ឫករបាំនេះមានក្នុងរបាំជូនពរ របាំកន្សែង របាំផ្លិត។ ឧ. តួនាង (តួស្រី) និង តួនាយរោង (តួប្រុស) សម្ដែងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ ឬ ម្ចាស់ស្រុក។