ឫសី​ផ្សំ​ស្រេច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ឆែក​ៗ មាន​ព័ណ៌​ផ្សេង​ៗ​ច្រើន​បែប, ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ថ្នាំ​រំងាប់​រោគ ។ ឥសី--