ឫស្សីក្អែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបឹងព្រះ