ឫស្សីជង្រុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរមាំងថ្កោល