ឫស្សីត្នោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកគង់កើត