ឫស្សីព្រៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចំឡង ស្រុកស្វាយជ្រំ