ឫស្សីមួយគុម្ព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអូរសារាយ