ឫស្សីស្រុកខាងកើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រាច