ឮ​ជ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទី​ដែល​លេច​ឮ​ឈ្មោះ​ថា​ជា​ទី​មាន​ជ័យ គឺ​ជា​នាម​ដំបូង​បង្អស់​នៃ​ក្រុង​ឧដុង្គ ដែល​ក្នុង​សម័យ​នោះ​ហៅ​ថា បន្ទាយ : បន្ទាយ​ឮជ័យ គឺ​ក្រុង​ឧដុង្គ​ឮ​ជ័យ (សរសេរ​ជា លឺជ័យ ក៏​បាន) ។ លុះ​ចំណេរ​កាល​ត​មក​ ទើប​ព្រះ​រាជ​ធានី​នេះ​ប្រែ​នាម​ថា ក្រុង​ឧដុង្គ​មាន​ជ័យ វិញ : ឧដុង្គ​មាន​ជ័យ ជា​រាជ​ធានី​ចាស់ នៅ​ក្នុង​អាណា​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ (សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ) ។