ឯកវាទវិធី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) monologue វិធីតែងនិពន្ធមួយបែប ដែលកវី អ្នកនិពន្ធប្រើដោយធ្វើឱ្យតួអង្គនិយាយថ្លែងទុក្ខព្រួយឬរៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍អ្វីមួយតែម្នាក់ឯង គ្មាននរណាចូលលាយឡំឡើយ។ ឧ.: នៅក្នុងរឿងទុំទាវ នាងទាវ ក្រោយពេលទុំត្រឡប់ទៅវត្តវិហារធំវិញ នាងនឹកទុំយ៉ាងខ្លាំង ហើយគិតម្នាក់ឯងថា ៖ [...] ថាអញស្ដាយក្រហាយប្រាណ មិនក្សាន្តធ្ងន់ខ្លួនប្រៀបហាក់ភ្នំ រលើងបព្វតាផ្ងាររលំ សង្កត់សៀតក្រំរណ្ដំខ្លាំង។ ខ្លោចផ្សាក្ដៅក្ដួលខ្មួលក្នុងថ្លើម ដង្ហើមផុតៗស្លុតភាន់ភាំង ម៉្លេះហើយលោកអើយប្អូនមរណំ ខ្លួនស្លាំងស្គាំងស្គមទ្រមវេទនា ១៤។ [...]