ឱកាកសន្តតិវង្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

  • អំនាន: /អោ'កាក សន់'តៈតិវង់/ រឺ /អោកា'កះសន់'តៈតិវង់/
  • អ.ស.អ.: /ao'kaːk sɑn'takteʔvuŋ/ រឺ /aokaː'kas sɑn'takteʔvuŋ/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឱកាក + សន្តតិវង្ស

នាម[កែប្រែ]

ឱកាកសន្តតិវង្ស

  1. (សាសនា) ព្រះ​សិទ្ធត្ថ-គោតម​គោត្ត​ជា​សក្យមុនី​ឱកាក​សន្តតិ​វង្ស។[១]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

  • [[]]:

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមអេឡិចត្រូនិកជួនណាត មេពាក្យ ឱកាក