ឱទ្យាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពាក្យ​ប្រើ​ក្លាយ​មក​ពី ឧទ្យាន (ម. ព. នេះ) ។