ឳ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ពាក្យ​ស្រែក​ពន្យុះ, ញុះ, បញ្ឈឺ​ចិត្ត, បញ្ជោរ​ចិត្ត, បង្ខំ​ឲ្យ​ដាល់, ឲ្យ​វាយ, ឲ្យ​ដេញ​ខាំ​ជាដើម : អៅ​ៗ ! (ម. ព. បង្អៅ) ។ ឳ នេះ​គឺ​តួ ឱ និង វ ជា ឱវ (អៅ), ខ្មែរ​អ្នក​អក្សរ​សាស្រ្ត​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ​ព្រេង​នាយ សរសេរ​ជា ឳ ដោយ​យក​អក្សរ វ ដាក់​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ចុង ឱ ជា​តួ​ប្រកប​ស្រេច​តែ​ម្តង​ដូច ឧ៊ (ឧក), ឳ (អុវ ឬ អូវ), ឱ្យ (ឱយ) នោះ​ដែរ; ដោយ​ហេតុ​នេះ យើង​ត្រូវ​ទុក​ឲ្យ​នៅ ពុំ​គួរ​កែ​ប្រែ​ឡើយ, វៀរ​លែង​តែ​ ឧ៊ មួយ​នេះ​ដ្បិត​ធ្លាប់​ប្រើ​ជា ឧក យូរ​ដែរ​ហើយ ។ ម. ព. ឧកញ៉ា និង ឳ ទៀត​ផង ។ អៅ !