១៣មករា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំព្រែកព្រះស្ដេច
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេច