ពីWiktionary

ចិន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. (បំណែងចែករដ្ឋបាល) ឃុំ