AFTA-ASEAN Free Trade Area

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)