ឧសភា

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មក​ពី Script error Script error រួម​ផ្សំ​ដោយ មូល-ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប *h₂usṓs (ឧស៊ោស៏), ស័ព្ទដើម​នៃ *h₂ewsṓs(អិវស៊ោស៏), រួម​ឫសគល់​គ្នា​នឹង Script error, ភាសា​ក្រិក​ចាស់ Script error/Script error និង​ប្រហែល​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ចាស់ Script error, ហើយនិង មូល-ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប [[*péh₂ur}} (ប្រៀបធៀប​ជាមួយ​ភាសា​អ៊ីទីត Script error, ភាសា​អ៊ុំប៊្រី pir (ពីរ៏), តូហ្សារី ក/ខ por (ពោរ៏)/puwar (ពុវ៉ារ៏), Script error Script error, ភាសា​ក្រិក​ចាស់ Script error, ភាសា​អាមេនី Script error) និង​ប្រហែល​ភាសា​អាល់បានី Script error។ នេះគឺជានាម​អវិញ្ញាណ​ដែល​មាន​បដិភាគ​វិញ្ញាណជា មូល-ឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប *h₁ngʷnis (ឥនហ្គ៊ិស៏), *h₁ngʷni- (ឥនហ្គ្នី)

នាម[កែប្រែ]

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាខ្មែរមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា km

ឧសភា

  1. May

ន័យដូច[កែប្រែ]