ដោយWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 3 kanji)


ការអាន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា けん, រ៉ូម៉ាជិ ken)

  1. ខេត្ត