ຊະນະສົມບູນ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឈ្នះសំបូរណ៍