ສີສະຫວ່າງວົງ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឝ្រីស្វាងវង្ឝ