ສຸວັນນະພູມາ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សុវណ៌ភូមា