ໄຊຍະບູລີ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជ័យបុរី