ကနောင်မင်းသား

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ករោង៑មង៑ះសាះ, ក្រុងមង៑ះសាះ