ကနောင်မင်းသား

ដោយWiktionary

ករោង៑មង៑ះសាះ, ក្រុងមង៑ះសាះ