ဖေမောင်တင်

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផេមោង៑តង៑