ဘိုးတော်ဘုရား

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភិុះតៅព្រះ