ရာမညဒေသ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រាមញទេស, រាមញ្ញទេស ន.