ဧရာဝတီ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឥរាវតី ន.