ពីWiktionary
U+102D, ိ
MYANMAR VOWEL SIGN I

[U+102C]
Myanmar
[U+102E]

មន[កែប្រែ]

Burmese and Mon Wa alphabet uppercase and lowercase letters.

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

  • (file)
  • IPA: /kanɔhdəp/

អក្ខរក្រម[កែប្រែ]

(kanɔhḍəp)