កន្លុក

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡុក[kɑnlok]

បរិវារសព្ទ[កែប្រែ]

កន្លុក

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ កន្លៀត
    កន្លុក​កន្លៀត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត