កាឡូរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ខ្នាតមួយនៃបរិមាណកម្ដៅ ឬថាមពលចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីដំឡើងសីតុណ្ហភាពទឹក មួយក្រាម នៅ១អង្សាសេ។

១ កាឡូរី = ៤,១៨៤ ស៊ូល។